Speaking Terms Mediation

Mediation informatie

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij de betrokken partijen in meerdere gesprekken het knelpunt gaan oplossen onder begeleiding van een onpartijdige gespreksleider; de mediator. Doordat de partijen gedurende de gesprekken zelf de mogelijkheid hebben om met een oplossing te komen, sluit deze vaak ook beter aan op de wensen van de partijen. De kans op een houdbare afspraak en een normalere verstandhouding is na een geslaagde mediation dan ook vaak groter dan bij een rechtszaak. Een voordeel van mediation is dat de casus vaak sneller wordt opgelost dan wanneer het een rechtszaak wordt, ook is het in veel gevallen goedkoper.  

Bij mediation kom je samen tot een oplossing van het conflict. Het gaat minder om wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, maar om een duurzame oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is.

Onze kernwaarden

Betrokken

Echt luisteren is ons vak, daardoor wordt het voor de partijen eenvoudiger om tot afspraken te komen. Zeker wanneer er sprake is van emotie.

Neutraal

Wij kiezen geen partij. Aan onze tafel is iedereen gelijk.

Onafhankelijk en onpartijdig

Wij hebben geen enkel belang bij de uitkomst van de mediation.

Mediation Baarn
 • Sta je open voor het oplossen van je conflict?

 • Ben je bereid aan te geven wat voor jou belangrijk is?

 • Werk je mee bij het vinden van een acceptabele oplossing

Dan is mediation iets voor jou!

Conflictbemiddeling

Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit graag willen oplossen zonder terecht te komen in langdurige en vaak kostbare juridische procedures.

Mediation kan een antwoord zijn wanneer een van de partijen zo kwaad of beledigd is, dat deze niet meer met de andere partij kan of wil praten. Een ziekmelding van een medewerker wegens een conflict is hier een voorbeeld van: de medewerker stelt zijn eigen belang (gezondheid, rust etc.) boven dat van de werkgever (doorwerken). Mediation is dan een goed middel om tot een oplossing te komen.

Voordelen van mediation 

 • Mediation is goedkoper dan een traject met advocaat
 • Voor een oplossing zijn partijen niet gebonden aan het juridisch spectrum; er is flexibiliteit en ruimte voor eigen inbreng en sturing ten aanzien van procedure en uitkomst.
 • Mediation is gericht op een win-win uitkomst, dus beide partijen hebben er baat bij
 • De ruimte die mediation biedt is creatiever dan de uitkomst van een gerechtelijke procedure
 • De focus ligt op belangen en de toekomst in plaats van standpunten en het verleden
 • Een mediator (neutrale derde in het gesprek) kan beter onderscheid maken tussen de emotionele en inhoudelijke aspecten en daardoor de ‘blocking issues’ vinden
 • Doordat de mediator met beide partijen apart kan spreken kunnen de echte belangen op tafel komen en de opties in vertrouwen worden besproken
 • De oplossing uit de mediationtrajecten komt van de partijen zelf, daardoor is de kans groter dat de partijen zich aan de gemaakte afspraken houden
 • Mediation biedt ruimte aan emoties, daardoor zal het verwerkingsproces bij een werknemer sneller verlopen
 • Een (werkbare) relatie wordt behouden of zorgvuldig beëindigd
 • Mediation is altijd snel inzetbaar

Wat doet een mediator?

De mediator is een onafhankelijk persoon die bemiddelt tussen partijen die een conflict hebben. De rol van de mediator is dat hij van het begin tot het eind het gesprek begeleidt, de structuur bewaakt en interventietechnieken inzet om de partijen weer ‘on speaking terms’ te krijgen. De partijen blijven vaak in hun emoties en standpunten hangen, de mediator zorgt ervoor dat de focus wordt verplaatst naar de onderliggende belangen van beide partijen. Hierdoor wordt de ruimte zichtbaar waarbinnen het conflict kan worden opgelost. De partijen zijn zelf verantwoordelijk over de inhoud van het gesprek, de mediator zal zich daar niet mee bemoeien en geen tips of advies geven.

 

Meningsverschil

Het Mediationtraject

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig, vertrouwelijk en vrijblijvend. Een mediation vindt gestructureerd plaats en kent een aantal fasen. Door deze fasen te doorlopen is er een grote kans op het slagen van de mediation. De volgordelijkheid is daarbij van groot belang. De  voorwaarde om een volgende stap te kunnen zetten is het volledig uitdiepen van de fase daarvoor. 

1. Intakegesprek

Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. Hierin zal de mediator al uw vragen beantwoorden, uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation.

2. Tekenen Mediationovereenkomst

U krijgt van ons een aantal documenten toegestuurd; de mediationovereenkomst, het mediationreglement, de gedragsregels en de AVG verklaring. Voor aanvang van het eerste gesprek tekenen de partijen en de mediator de overeenkomst.

3. De gesprekken

Gemiddeld zijn er 3 tot 5 gesprekken nodig die tussen de twee en drie uur duren. In het laatste gesprek zal het resultaat vastgelegd worden in een overeenkomst.

4. De afronding

De partijen hebben zelf de input voor de vaststellingsovereenkomst geleverd. Daardoor wordt de inhoud echt van henzelf en zal deze door beide partijen ook echt gedragen worden.

5. Einde traject

De mediator zal na een afgesproken periode weer contact opnemen. Er kan iets in de situatie veranderd zijn wat besproken moet worden en eventueel vastgelegd worden. De nazorg is bij Speaking Terms geborgd en wordt door onze cliënten zeer gewaardeerd.  

Bianca Tolboom
Bianca Tolboom
2022-03-30
3 leerzame, hanteerbare, inspirerende, laagdrempelige, leuke, gezellige, interessante, veilig voelende, vertrouwde dagdelen gehad van/met Eric & Pieter.
Jan van Vliet
Jan van Vliet
2022-02-13
Geweldige training gehad vorige week. Heel veel dank Eric & Pieter! En jullie hebben gelijk, de trainingen waren altijd inspirerend, (soms) confronterend, zeker niet saai en een tikkeltje eigenwijs. :)
Anita de Boer
Anita de Boer
2021-03-29
Nooit gedacht dat ik in mijn carrière zoveel aan jullie coaching zou hebben! Enorm bedankt en ik zal reclame voor Speaking Terms gaan maken.
Lisa Bloem
Lisa Bloem
2021-03-22
Het is heel fijn om met Pieter samen een traject in te gaan. Het is altijd in het begin onwennig als je iemand helemaal niet kent. Maar Pieter stelt je meteen op je gemak en is ook duidelijk in zijn communicatie (wat voor mij erg belangrijk is). Ik ga altijd weer positief weg als ik ben geweest!
F L Benavides
F L Benavides
2020-09-22
Pieter kan zich goed inleven in verschillende personen en excelleert met name hierdoor in het leiden van een gesprek.

Mediators federatie Nederland

Speaking Terms mediation heeft aangetoond dat zij beschikt over de vereiste diploma’s, aan de kwaliteitsstandaard voldoet en de nodige ervaring heeft als mediator. Wij zijn ingeschreven in het enige erkende mediatorsregister van Nederland. Wij worden regelmatig getoetst en voldoen aan alle door de MfN gestelde eisen. 

Conflictbemiddeling
Mediaton Speaking Terms

Mediation informatie

Klik hier om de folder te downloaden

Folder_MfN Speaking Terms Mediation

Klanttevredenheid

Klik hier om het formulier te downloaden

Klanttevredenheidsmeting Speaking Terms Baarn

Speaking Terms Mediation is lid van de NMV

Wacht niet langer neem

direct contact met ons op