Arbeidsmediation

Arbeidsmediation lost een zakelijk conflict vaak sneller op

Arbeidsconflicten zijn conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Voor organisaties zijn ze tijdrovend, verlagen de productiviteit en zijn ze kostbaar. Het doel van arbeidsmediation is om de samenwerking te verbeteren, sneller te re-integreren of afscheid te nemen van elkaar. Wij zijn specialist in het oplossen of voorkómen van zakelijke conflicten en werken aan een aanvaardbare oplossing voor beide partijen.

Speaking Terms kunt u inzetten voor bemiddeling tussen werknemer en werkgever of werknemers onderling. Conflicten op de werkvloer hebben altijd invloed op de directe omgeving en zijn nooit gunstig voor de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf. Wij bemiddelen bij ontslag, verzuim en meningsverschillen tussen medewerkers en management. 

Meestal heeft er voor een conflict al veel negativiteit plaatsgevonden. Er is waarschijnlijk sprake geweest van miscommunicatie en vervelende gebeurtenissen, dat is vaak de bron en de oorzaak van een arbeidsconflict.

Mediation kan uitkomst bieden om oorzaken van een arbeidsconflict boven tafel te krijgen, de onderlinge communicatie te verbeteren, nieuwe werkafspraken te maken en om het proces van een vastgelopen re-integratie van een (zieke) werknemer te begeleiden.

Ook kunnen er via arbeidsmediation afspraken worden gemaakt over voorwaarden voor beëindiging van een zakelijke overeenkomst, met wederzijds goedvinden.

Een oplossing van een conflict kan alleen worden bereikt wanneer er duidelijkheid en structuur wordt aangebracht in de zakelijke relatie die men met elkaar heeft. Wij kunnen bijstaan om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze onzekere periode.

Wanneer u ervoor kiest om in uw organisatie een mediationtraject te starten kunnen wij hiervoor vrijblijvend een kennismakings/intakegesprek voeren en op aanvraag een offerte uitbrengen.

Ruzie ontstaat door irritatie
Arbeidsmediation
Arbeidsgeschil

No nonsense formule

Onze communicatie is duidelijk voor beide partijen. Soms confilcterend en uitdagend, maar we streven altijd naar een oplossing die ook in de toekomst blijft staan.

Dynamisch en doelgericht

Wij hanteren verschillende gesprekstechnieken, vaardigheden en interventies in huis om de gesprekken op een energieke en voortvarende wijze te laten verlopen.

Ook ‘s avonds en in het weekend

We zijn flexibel en passen ons aan uw agenda aan.

Ruzie op de werkvloer

Neutrale gespreksbegeleiding

Soms kan het voor een lastig gesprek praktisch zijn om een neutrale gesprekspartner aan tafel te hebben. Iemand die buiten de emotie staat, en daarom onafhankelijk en kritisch met de gesprekspartners mee kan denken, eerlijke reflecties geeft en een neutrale positie bekleedt.

Leidinggevenden en werknemers kunnen het allebei lastig vinden om formele gesprekken te voeren. Een neutrale gespreksbegeleider kan hierbij ondersteunen. Speaking Terms begeleidt u van begin tot eind met de gesprek(ken). Op verzoek kunnen wij deze gesprekken ook voor u voeren, zo nodig nemen wij in gesprekken de leiding over om constructief tot een oplossing te komen.

Ook is het mogelijk om (lastige) thema’s te bespreken in een team of afdeling onder leiding van een externe gespreksleider. Als er moeilijke thema’s zijn en u zoekt iemand die ruimte geeft aan alle meningen en in staat is teamleden te verbinden aan elkaar kunt u een beroep doen op Speaking Terms.

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Vertrouwelijkheid betekent dat niemand anders dan direct betrokken partijen informatie wordt verschaft over de betreffende kwestie. U kunt er altijd 100% op vertrouwen dat wij zeer secuur met alle gegevens om gaan.­­

Wanneer u interesse heeft in een neutrale gesprekspartner en deze op korte termijn nodig heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze aanpak

Wat bieden wij bij arbeidsmediation:

  • No nonsense formule
  • Dynamisch en doelgericht
  • Ook ‘s avonds en in het weekend

Wat vragen wij bij arbeidsmediation:

  • Commitment
  • Samen spelregels afspreken
  • Mentale flexibiliteit

Wanneer u ervoor kiest om in uw organisatie een mediationtraject te starten kunnen wij hiervoor vrijblijvend een kennismakings/intakegesprek voeren. In overleg maken wij een offerte op maat, aangepast aan uw wensen en budget.

Coaching & Mediation sinds 2004

Wacht niet langer neem

direct contact met ons op