Tarieven Coaching & Mediation

Tarieven Speaking terms

Coaching staat altijd los van mediationtrajecten, op verzoek kan er na het afsluiten van een traject gestart worden. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis. Een afspraak kan tot 48 uur van te voren worden afgezegd. Bij afzegging binnen 48 uur wordt het gesprek alsnog berekend.

Online coaching
Kosten voor mediation

Ons uurtarief voor particulieren is 165 Euro inclusief BTW per uur. Een mediationtraject neemt ongeveer 3 tot 5 bijeenkomsten in beslag. De gesprekken duren gemiddeld tussen de 2 en 3 uur. Voor zakelijke trajecten maken wij een offerte op maat, aangepast aan uw wensen en budget.

Kosten voor mediation op locatie

Wanneer voor de mediation een andere locatie wordt gekozen dan in de regio Utrecht, wordt € 0,19 per kilometer berekend.

Coaching persoonlijke ontwikkeling

Voor coaching particulieren rekenen wij € 75 per uur en maximaal €120 voor een sessie. Een sessie duurt gemiddeld tussen de anderhalf- en tweeënhalf uur. Coaching staat altijd los van mediationtrajecten, op verzoek kan er na het afsluiten van een mediationtraject gestart worden met coaching. 

Coaching voor bedrijven

Voor zakelijke coaching voor bedrijven rekenen wij € 135 incl. BTW per uur. Coaching staat altijd los van mediationtrajecten, op verzoek kan er na het afsluiten van een traject gestart worden. 

Kindertherapie

Voor holistische kindertherapie voor hoogsensitieve kinderen rekenen wij een vast bedrag per behandeltraject.

  • Een regulier traject neemt ongeveer 5 bijeenkomsten in beslag, verspreid over een periode van 6 tot 8 weken.
  • De gesprekken duren gemiddeld 45 minuten tot een uur en vinden plaats op locatie in Baarn.
  • Het vaste totaalbedrag per traject, per kind is €475,- Inclusief BTW. Dit bedrag wordt vooraf overgemaakt.
Reiskosten

Reistijd tot een half uur wordt niet berekend, daarna wordt € 50,00 inclusief BTW per uur in rekening gebracht.

Vergoeding van de coaching kosten

Als je privé een coachingstraject in gaat, hoeft het nog niet te betekenen dat je ook alles zelf moet betalen. Naast het (mogelijke) voordeel van de aftrekbare particuliere (studie)kosten bij jouw belastingaangifte, kun je ook bij verschillende instanties voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen. Afhankelijk van de coachingsvraag en jouw persoonlijke situatie, kun je jouw verzoek voorleggen bij:

De werkgever

Veel bedrijven hebben vaak een budget voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met jouw leidinggevende in hoeverre jouw werkgever een professioneel coachtraject hier ook onder vindt vallen. Onze coaching kan als onderdeel worden ingezet van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een re-integratietraject of counseling.

Je kunt ook een gesprek aan gaan met de Arbodienst. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts vaak graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-out preventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. De kosten van de coaching wordt dan naar jouw werkgever gestuurd. De inhoud wat wij tijdens het traject besproken hebben blijft tussen ons en is vertrouwelijk.

Ondernemer / ZZP’er

Als ondernemer of ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belastingdienst. De kosten vallen onder ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn deze tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de belastingdienst. Laat je hierover informeren door jouw accountant/belastingconsulent.

De zorgverzekering

Speaking Terms Coaching valt niet onder het basispakket en wordt niet vergoed door ziektekostenverzekeraars. Afhankelijk van het soort polis kan het zijn dat dit soort kosten wel opgenomen zijn in het aanvullende pakket. Informeer bij de ziektekostenverzekeraar naar mogelijkheden.

 

Speaking Terms Coaching en Mediation

De gesprekken vinden altijd plaats in een ruimte waar de partijen zich prettig voelen. Als u het fijn vindt om op uw eigen locatie af te spreken is dat natuurlijk altijd mogelijk.

Arbeidsmediation

Wacht niet langer neem

direct contact met ons op