Intervisietraining

Intervisie.

Intervisie is een gestructureerd gesprek, bestaande uit een aantal vaste fasen, waardoor jij jezelf en jouw werkomgeving kunt ontwikkelen en verbeteren. In een veilige setting de ruimte krijgen om met collega’s vanuit een persoonlijke invalshoek knelpunten, vragen en voorbeelden uit de praktijkvoering te bespreken, met als doel optimaal functioneren. Dat is waar intervisie om draait. Je leert reflecteren op jouw eigen handelen, wordt bewust van aannames en ontwikkelmogelijkheden en zult eïnspireerd worden met nieuwe kennis en vaardigheden.

InterviZie Baarn

De InterviZie methode.

Intervisiebegeleiding met verdieping.

Intervisie maakt het mogelijk om jouw werkwijzen en opvattingen als kracht verder te ontwikkelen, of op een andere manier in te zetten. De kern van intervisie is leren van elkaars kennis, ervaringen en vaardigheden. Door onze beproefde systematiek te gebruiken ontstaat er een keuzemogelijkheid aan oplossingen en alternatieven, waar de inbrenger van de casus zijn voordeel mee kan doen en de deelnemers hun kennis zullen vergroten. Onze methode heeft als basis de incidentmethode, waarbij een werksituatie van een van de deelnemers wordt besproken. Deze standaard intervisiemethode wordt aangevuld met een duidelijke overlegstructuur, waardoor elke deelnemer een evenredige inbreng zal hebben en er een dynamiek ontstaat op basis van gelijkwaardigheid. 

Tijdens de eerste bijeenkomst trainen wij de deelnemers in deze methode en gaan wij aansluitend met elkaar aan de slag om de werkwijze in de intervisiegroep te implementeren.

Intervisiegroep
Intervisietraining
Intervisor Huisartsen
Intervisie training huisartsen

Stappen Intervisie.

 • Duidelijke taakverdeling; voor elke intervisiebijeenkomst wordt vastgesteld wat ieders rol zal zijn.
 • Inventarisatie; iedere deelnemer brengt een casus in, door middel van een stemronde wordt er eentje uitgekozen.
 • Introductie; de deelnemer die de casus ingebracht heeft, licht deze toe.
 • Vragenronde; de deelnemers stellen vragen om de casus om zo helder mogelijk te krijgen.
 • Analyseren; de deelnemers vatten de kern van de casus in hun eigen woorden.
 • Adviesronde; de deelnemers adviseren de inbrenger over hoe de problematiek m.b.t. de casus het beste kan worden aangepakt.
 • Check; hierna wordt gezamenlijk gecheckt of inbrenger voldoende heeft aan de geleverde input en volgt een evaluatie.

 

Intervisietraining

Deze training is geaccrediteerd voor zorgverleners.

De inhoud van de training.

Onze training intervisie bestaat uit vaste onderdelen, maar wordt op maat aangepast aan de situatie en behoefte.

De eerste bijeenkomst start met een training waarin de focus ligt op de overlegstructuur. Er wordt ingezoomd op omgangsnormen, valkuilen en hoe een vergadering effectiever kan worden. Hierdoor zal effectiviteit toenemen en zullen de bijeenkomsten minder lang hoeven te duren.

Wij sluiten aan als trainer-intervisiebegeleider. Naar gelang de behoefte begeleiden wij de intervisiegroep. Dat kan één keer zijn, maar als de wens er is om vaker aanwezig te zijn is dat altijd mogelijk. Intervisiebijeenkomsten duren gemiddeld 2 uur, de eerste sessie duurt iets langer omdat de training hieraan gekoppeld is.

De onderwerpen die aan bod zullen komen zijn;

 • Vergadertechnieken
 • Communicatiepatronen
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Omgaan met weerstand
 • Feedback geven en ontvangen

 

Bianca Tolboom
Bianca Tolboom
2022-03-30
3 leerzame, hanteerbare, inspirerende, laagdrempelige, leuke, gezellige, interessante, veilig voelende, vertrouwde dagdelen gehad van/met Eric & Pieter.
Jan van Vliet
Jan van Vliet
2022-02-13
Geweldige training gehad vorige week. Heel veel dank Eric & Pieter! En jullie hebben gelijk, de trainingen waren altijd inspirerend, (soms) confronterend, zeker niet saai en een tikkeltje eigenwijs. :)
Anita de Boer
Anita de Boer
2021-03-29
Nooit gedacht dat ik in mijn carrière zoveel aan jullie coaching zou hebben! Enorm bedankt en ik zal reclame voor Speaking Terms gaan maken.
Lisa Bloem
Lisa Bloem
2021-03-22
Het is heel fijn om met Pieter samen een traject in te gaan. Het is altijd in het begin onwennig als je iemand helemaal niet kent. Maar Pieter stelt je meteen op je gemak en is ook duidelijk in zijn communicatie (wat voor mij erg belangrijk is). Ik ga altijd weer positief weg als ik ben geweest!
F L Benavides
F L Benavides
2020-09-22
Pieter kan zich goed inleven in verschillende personen en excelleert met name hierdoor in het leiden van een gesprek.

Wacht niet langer neem

direct contact met ons op